Lá amháin, sé bliana is fiche ó shin tháinig mé trasna ar leabhar Walter Starkie, The Road to Santiago, sa leabharlann áitiúil. Ba é sin an chéad uair a chuala mise trácht ar Camino de Santiago agus tar éis dom an leabhar a léamh, bheartaigh mé gur mhaith liom tabhairt faoin oilthireacht ó St-Jean-Pied- de- Port go Santiago de Compostela. Ba mar sin a tharla go ndearna mé féin agus mo chara Alice an turas ar ár gcuid rothar i mí Lúnasa 1992.

D’eitlíomar ó Bhaile Átha Cliath go Pamplona leis an aerlíne Aer Lingus, agus d’iompradaíodar siúd na rothair saor in aisce! Ní dóigh liom go dtarlaíonn a léithéid inniu! Rothaíomar ó Pamplona isteach thar na Piréiní go San-Jean-Pied-de-Port in aon lá amháin agus an lá dár gcionn amach thar an chonair linn go Roncesvalles. Chuireamar fúinn sna brúnna beagnach gach oíche mar bhíomar ar bheagán airgid. Refugios a thugtaí ar na brúnna san am sin. Ó mo chuimhne, bhí siad go léir suite i gclochair nó mainistreacha a raibh seomraí folmha acu. Ceathanna fuara amháin a bhí ar fáil agus níomar ár gcuid éadaí de láimh in uisce fuar sa doirteal.

Rinneamar an turas taobh istigh de 15 lá – ní bheinn ábalta sin a dhéanamh inniu – is aoibhinn an rud an óige agus lúth na gcnámh! Chaitheamar dhá oíche in Burgos agus dhá oíche in Leon. Chuaigh an dá ardeaglais sna cathracha sin go mór i bhfeidhm orm.

Roncesvalles

Spáinnigh óga den chuid ba mhó a bhí ina gcompánaigh againn, agus mar is dual do dhaoine óga agus eachtra mhór ar siúl acu, ba dhéanach gach oíche a chiúnaigh siad agus a chuaigh siad a chodladh! Agus bhídis ina suí roimh bhreacadh an lae arís. Nuair a tháinig mé abhaile, chodail mé ar feadh seachtaine!

Nuair a shroiseamar Santiago de Compostela, suas na staighrí linn agus isteach tríd an Pórtico de la Gloria gur chuireamar ár méarann sna poill i gcolún chrann Jesse agus ansin bhuaileamar ár gcinn ar cheann Mateo Mateo, mar a rinne na mílte oilithrigh thar na blianta agus na blianta romhainn.

Chun an Compostela a fháil san am sin, bhí orainn dul go hoifig bheag in aice leis an áit ina bhfuil an siopa san ardeaglais na laethanta seo. D’oscail an oifig ag a cúig a chlog sa tráthnóna, agus ó mo chuimhne, ní raibh scuainí ar bith ann.

Ardeaglais Santiago

D’fhág an camino sin a rian orm, agus ó shin tá ceithre cinn eile déanta agam. Mar a deirimid, faigheann an camino a ghreim ort agus ní ligeann sé leat. Is saibhre go mór mo shaolsa na camino-anna sin a bheith déanta agam agus baint a bheith agam le Camino Society Ireland. Tá an oiread sin tugtha ag an camino domsa agus táim buíoch as sin.

Nóirín Uí Mhaolaoí